X

اخبار

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان:

نقشه مهندسی فرهنگی کشور در زنجان بومی سازی می‌شود

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: نقشه مهندسی فرهنگی کشور تهیه شده است و بطور طبیعی بومی سازی آن و تدوین برنامه های اجرایی بر اساس شرح وظایف دستگاه‌های اداری و اجرایی، با ۲ رویکرد درون سازمانی در جامعه و حوزه تبیین، ترویج و اشاعه این فرهنگ در استان انجام می‌شود.

یکشنبه, 19 بهمن,1399
نویسنده: زهرا رستمی
نسخه چاپی
نقشه مهندسی فرهنگی کشور در زنجان بومی سازی می‌شود

خدابخش مرادی نافچی در جلسه کارگروه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با اشاره به اینکه باورمان این است که مقوله حجاب و عفاف موضوعی از آموزه های دینی است که کارکردهای فرهنگی و اجتماعی دارد افزود: حفاظت و صیانت از کانون گرم خانواده، امنیت اجتماعی، امنیت فردی و همچنین کاهش آسیب های اجتماعی از خروجی های رعایت عفاف و حجاب و دارای اهمیت است.

وی اضافه کرد: اکر مساله عفاف و حجاب در قالب این جلسه و ستاد مطرح می شود، به عنوان کارگزاران نظام در راستای بسترسازی و برای تحقق آنها تلاش می کنیم چرا که یکی از کارکردهای نظام، اشاعه معروفات در جامعه  است و کارگزاران نظام باید به این حوزه عنایت ویژه ای داشته باشند.

 مرادی با ابراز خرسندی از نمودهای عینی حوزه اقتصادی استان افزود: در این بخش و طی ۲ روز گذشته پنچ پروژه اقتصادی باسرمایه گذاری هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی بالا بسیار مسرت بخش بود و از طرفی با برگزاری این جلسه به حوزه فرهنگی و مسائل اجتماعی این استان در حوزه مسائل فرهنگی، اجتماعی و دینی به عنوان یک الگو تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه طبق ارزیابی های انجام گرفته دستگاه های اجرایی بر مبنای شاخص هایی در حوزه فرهنگ عفاف و حجاب برتر شده اند، اظهار داشت: برخی مدیران دستگاه های اجرایی به مستند کردن فعالیت های خود در این زمینه توجهی ندارند، که در این راستا به این مهم توجه جدی داشته باشند تا در ارزیابی ها مورد استفاده قرار گیرد.

این مسوول بر تولید محتوا برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف با تبیین عالمانه و تبلیغ هنرمندانه توسط دستگاه های اجرایی تاکید کرد و گفت: در این زمینه دستگاه هایی که در ارزیابی ها در رتبه متوسط قرار گرفته اند، دوباره شاخص ها ابلاغ تا در سال جاری لحاظ و  تقویت شود.

 معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان ادامه داد: به مدد و لطف الهی با تلاش جمعی و تدبیر می توان توفیق هایی که در این زمینه کسب شده را  اضافه کرد و از طرفی طی سال جاری اعتبار بسیار خوبی در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی توسط وزارت کشور به استان ها ابلاغ شده است.

وی خاطرنشان کرد: موضوعی که از سوی استاندار زنجان نیز طی جلسات قبل به آن تاکید شد اینکه از محل اعتبارات پراکنده در راستای مساله شناسی برای برون رفت از مسائل ۲ پروژه در ارتباط با مسائل اجتماعی و با بهره گیری از توان جمعی دستگاه های اجرایی انجام می شود تا مداخله موثر در بهینه سازی فضای اجتماعی و پیشگیری از آسیب های صورت گیرد.

تعداد نمایش ها (60)/نظرات (0)

انتخابگر پوسته

اخبار برگزیده

انتخابگر پوسته

دی ان ان