X

بیانیه راهبرد مشارکت های عمومی

 

مخاطب گرامی شما مي توانيد ديدگاه خود را از طریق راههای ارتباطی زیر اعلام نمایید. بدیهی است نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کمک بزرگی در ایجاد شرایط مطلوب در استان خواهد داشت.

1-     درگاه الکترونیک ثبت درخواست مشارکت موجود بر روی تارنما به آدرس : کلیک کنید
2-     لینک الکترونیکی موجود در زیر سایت استاندار، معاونین استاندار، مدیران کل ستادی و فرمانداران با عنوان ارتباط با مدیر
3-     تماس با شماره تلفن های اعلام شده در بخش شماره تماسهای مدیران
4-    ارایه درخواست به صورت حضوری در میز خدمت استانداری
5-    اعلام نظر بر روی پیش نویس های قوانین از طریق فرم مربوطه در آدرس : کلیک کنید

دی ان ان