X

بیانیه راهبرد مشارکت های عمومی

باسمه تعالی

استناد قانونی


مطابق با بند ۲ ماده ۹ تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸، شهروندان حق دارند تا سیاست ها،فرآیندها،تصمیمات و اقدامات را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز نمایند.

متن راهبرد:

وزارت کشور پیش نویس مصوبات و مقررات صادره خود اعم از بخشنامه ها،آیین نامه ها،دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی مرتبط با خدمات دستگاه به عموم مردم و حوزه کسب و کار را پیش از ابلاغ فاقد طبقه بندی از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض اظهارنظر عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی نسبت به بررسی و در صورت نیاز اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می نماید.

                                                                                                                          جواد ناصریان

                                                                                                                 معاون توسعه مدیریت و منابع

 

 

مخاطب گرامی شما مي توانيد ديدگاه خود را از طریق راههای ارتباطی زیر اعلام نمایید. بدیهی است نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کمک بزرگی در ایجاد شرایط مطلوب در استان خواهد داشت.

1-     درگاه الکترونیک ثبت درخواست مشارکت موجود بر روی تارنما به آدرس : کلیک کنید
2-     لینک الکترونیکی موجود در زیر سایت استاندار، معاونین استاندار، مدیران کل ستادی و فرمانداران با عنوان ارتباط با مدیر
3-     تماس با شماره تلفن های اعلام شده در بخش شماره تماسهای مدیران
4-    ارایه درخواست به صورت حضوری در میز خدمت استانداری
5-    اعلام نظر بر روی پیش نویس های قوانین از طریق فرم مربوطه در آدرس : کلیک کنید

دی ان ان