X
راهنمای تغییرات در یارانه ها

دبیرخانه ستاد هدفمند سازی یارانه های شهرستان زنجان

1) آن دسته از خانوارهایی که بنا به دلایل : مفقودی ، محجوری ، زندانی بودن ، اعتیاد ، عدم صلاحیت ، عدم حضور درمحل زندگی و یا طلاق  تقاضای تغییر سرپرست خانوار را دارند می رساند که این قبیل خانوارها می توانند با مراجعه به فرمانداریها وتسلیم درخواست خود ، از سوی مادر خانواده ، فرزند ا رشد یا فرد واجد شرایط دیگر(که عضو خانوار میباشد) به همراه کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز (طبق جدول ذیل ) نسبت به پیگیری تقاضای خود اقدام نمایند.

2) خانواده هایی که درآنها مواردی از قبیل : ازدواج  ، فوتی یا تولد فرزند داشته اند

( برای حذف یا اضافه نمودن و یا تغییرسرپرست خانوار) به یکی از دفاتر پلیس + 10  مراجعه نمایند.

3) ضمنا درصورت بروز مشکلات مربوط به تغییر حساب بانکی ، مسدود شدن حساب بانکی و ... خانوارها به بانک عامل مربوط مراجعه نمایند.

دی ان ان