X
اماکن طبیعی

چشمه آب معدني وننق
اين چشمه در بيست و يك كيلومتري جاده زنجان‌ ـ ارمغانخانه در دهكده «وُننق»، بر تپه‌اي با ارتفاع حدود دويست متر قرار دارد و راه آن از ميان كشتزارها و تپه‌هاي متعدد مي‌گذرد.
چشمه دو مظهر دارد: مظهر اول حوضچه‌اي كم‌عمق با طول دو متر و عرض يك متر است كه آب آن از شمال‌غربي حوضچه خارج شده و در مجراي باريكي سرازير مي‌شود و آبدهي آن در حدود هفت متر در دقيقه است.
مظهر دوم يك حوضچه مربع شكل در ابعاد 5/2 × 5/2 متر و عمق آن در حدود يك متر است و اطراف آن را لنگ‌چين كرده‌اند. قسمت اعظم آب در سمت جنوبي اين حوضچه از زمين خارج مي‌شود و در مجراي كوچكي سرازير مي‌شود و آبدهي آن در حدود ده ليتر در دقيقه است.
آب جويبار تنگة بالايي چشمه سطحي است و از نظر شيميايي در رديف آب‌هاي بيكرنباته و سولفاته كلسيك منيزيم سرد و نسبتاً سنگين است.

 

چشمه آبگرم روستاي ابدال در جنوب غربي جاده زنجان‌- تبريز

 

غار گُلجيك
اين غار در سي وپنج كيلومتري جنوب غربي شهرستان زنجان، در ارتفاعات مشرف به روستاي «حاج ارش» از توابع شهرستان زنجان قرار دارد و در حال حاضر راه سواره رو ندارد. اين غار عظيم كه به طور طبيعي از فرسايش سنگ‌هاي آهكي موجود در آن پديد آمده است، با داشتن آب و هواي مناسب، پناهگاه و مسكن انسان‌هاي دوران پيش از تاريخ بوده است. ابعاد اين غار 100*700 متر و ارتفاع تقريبي آن پنجاه متر است. درون غار آثاري از زندگي انسان‌هاي دورة «آشولين» تا «بردوستين» متعلق به شانزده تا سي هزار سال ق.م كشف شده است. اين آثار شامل ابزار، ادوات، تيغه‌هاي سنگي و استخوان حيوانات شكاري است. آن‌چه بيشتر از همه درخور بررسي و اهميت است، آثار معماري درون غار است كه نشان از محصور نمودن فضاهاي زيستي و تعيين حريم‌ها دارد و تعيين حدود مالكيت را در آن دوره نشان مي‌دهد.

 رودخانه زنجان رود 

یکی از مهم ترين رودخانه های استان است که در شهرستان های ابهر و زنجان جاری می باشد. این رودخانه دايمی که 142 کیلومتر طول داشته و ارتفاع سرچشمه آن 1780 متر است، از آبخيزهای دهستان سلطانيه در 38 کیلومتری خاور زنجان سرچشمه گرفته و دره پهناور زنجان رود را به سوی شمال باختری طی می کند. این رودخانه از جنوب شهر زنجان عبور می کند و پس از مشروب كردن روستاهای مشک آباد، نیماور، بناب، دیزج، خانه بران و سالیان از جنوب شهر زنجان گذشته و به موازات راه اتومبیل رو و راه آهن زنجان - میانه به سوی شمال باختری به جریان خود ادامه می دهد. در این مسیر روستاهای کوشکان والارود، خرم پی و برخی روستاهای دیگر را سيراب كرده و در نهایت به روستای سرچم پایين می رسد. در اين روستا به سوی باختر تغییر مسير داده و پس از سیراب كردن روستاهای چوروک، الوارلو، گوگلان و رجین در سه کیلومتری باختر روستای رجین به قزل اوزن می ريزد. ارتفاع ریزشگاه این رودخانه 1100 متر، شیب متوسط آن 5/0 درصد و حوزه آن دریای خزر است.

رودخانه قزل اوزن

رودخانه قزل اوزن علاوه بر اهمیت اقتصادی بالایی که دارد به دلیل پرآبی، زیبایی و طولانی بودن مسیر خود یکی از مهم ترين روخانه های زنجان است كه در زمینه جاذبه های گردشگری نیز اهمیت زیادی دارد. سفيدرود یا قزل اوزن یکی از مهم ترین، بزرگ ترین و مشهورترین رودخانه های ایران و يک رود دایمی به درازای 765 کیلومتر و شیب متوسط 3/0 درصد است که از آبخيزهای 30 كيلومتری شمال باختری سنندج، دهستان مارال )استان کردستان) سرچشمه می گیرد.

مجموعه تفریحی و کوهستانی ائل داغی ( گاوه زنگ )
مجموعه تفریحی و کوهستانی ائل داغی زنجان یا مجموعه تفریحی گاوه‌ زنگ زنجان یکی از مراکز تفریحی و گردشگری زنجان است.

دشت آهوان سهرین

سد تهم

 

 

دی ان ان