راههای تماس با مدیر کل و کارشناسان دفتر ارزیابی عملکرد

آدرس پستی :  زنجان ميدان قائم، بلوار شهيد چمران

تلفن تماس اطلاعات استانداری : 33141(024)   

تلفن دفتر بازرسی : 33143355(024)

دورنگار: 33143443(024)

دی ان ان