X
شرح وظايف و مسئوليت ها

                                                  
  1. وزارت / موسسه : کشور

2- واحد سازمانی :  امور خانواده و بانوان

3- محل جغرافیایی خدمت : استانداری  زنجان

4- عنوان پست / شغل : مشاور استاندار و مدیرکل

 

 

- ارائه نقطه نظرات مشورتی به استاندار درخصوص مسایل خاص بانوان .

- اظهار نظر براساس مستندات کاربردی درخصوص ارتقای سطح زندگی بانوان و خانواده ها در شهر و روستاهای استان .

- نظارت بر عملکرد دستگاهها در سطح استان در ارتباط با مباحث امور بانوان .

- ارزیابی گزارشهای مستند فرهنگی اجتماعی جهت تحقق رشد و بالندگی بانوان در جامعه .

- اتخاذ تدابیری جهت بهره گیری از ظرفیت زنان فرهیخته و نخبه برای دستیابی به توسعه پایدار .

- جهت دهی به تحقیقات علمی برای استفاده از نتایج راهبردی آنها در سیاستگزاریها و پیگیری اجرای طرحها و برنامه های حوزه امور بانوان در سطح استان .

- شناسایی و بهره گیری از فضای متناسب برای اجرای برنامه های فرهنگی ، هنری و ... در سطح استان. ( ایجاد پارک های علمی ، فرهنگی، هنری ، تفریحی – اختصاص تورهای خدماتی مسافرتی ویژه بانوان و ... )

- شناسایی و اولویت بندی آسیبهای اجتماعی بانوان و بررسی راهکارهای اجرایی برای کاهش و پیشگیری از آنان .

- اجرای برنامه های آموزشی خاص بانوان و خانواده ها در محیط های اداری .

- تقویت تعامل بین بخشی با دستگاههای متولی و مرتبط با مابحث زنان در جامعه .

- اتخاذ تدابیری جهت جذب اعتبارات هزینه ای و اجرای طرحهای توسعه مشارکت فرهنگی اجتماعی بانوان استان .

- جهت دهی و تقویت کمی و کیفی سازمانهای مردم نهاد خاص بانوان در استان .

- اقدام عملی جهت تهیه بانک اطلاعاتی بانوان و روزآمد کردن آن .

- ایجاد سایت ویژه دفتر امور بانوان و خانواده استانداری .

-بررسی مقایسه ای بین آمارهای موجود در بحث شاخص های توسعه برحسب جنسیت در استان 

- شناسایی بانوان فرهیخته و نخبه استانی به منظور حمایت و تقویت روحیه خودباوری.

- برگزاری جلسات و نشستهای هم اندیشی به منظور جلب نظرات مشورتی صاحبنظران و کارشناسان در حوزه بانوان و خانواده .

- برگزاری همایش ها ، سمینارها ، گردهمایی های استانی ، منطقه ای با هدف بررسی مسائل و مشکلات زنان در بررسی راهکارهای اجرایی .

- انجام بازدیدهای دوره ای از صحنه های حضور بانوان در عرصه های علمی ، اقتصادی ، اجتماعی و .... .

- انجام نشست های منطقه ای در استان با حضور فرمانداران و فعالین حضوره بانوان به منظور بازدید ، بررسی روند امور محوله ، پیگیری مصوبات جلسات استانی و ... .

- شرکت در جلسات و سمینارهی داخلی و خارجی استان .

- انجام سایر امور محوله .

 

 

دی ان ان