تماس با مديرکل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

آدرس:   زنجان - ميدان قائم - بلوار شهيد چمران - استانداری زنجان

اداره کل پدافند غیرعامل استان زنجان

تلفن:‌   33460004-024    و     33143354-024

دورنگار:   33143338 - 024

آدرس سايت:‌   http://padafand.ostandari-zn.ir