X

پرسشهای رایج و پاسخهای صحیح آنها
1 - آیا هلدینگ کشاورزی در استان زنجان تشکیل شده است ؟ بله
2 - طرح های دانش بنیان استان زنجان چگونه می توانند از تسهیلات کم بهره بهره مند شوند ؟ از طریق صندوق نوآوری و شکوفائی
3 - مرجع قیمت گذاری کالا و خدمات به ویژه کالاهای اساسی کجاست ؟ کمیته قیمت گذاری مستقر در اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان
( آنالیز صورت گرفته توسط کمیته ی مذکور باید به تصویب ستاد تنظیم بازار استان برسد )
4 - در حال حاضر دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان کیست و دبیرخانه در کدام بانک مستقر است ؟ آقای معالی - بانک ملی

دی ان ان