X

منشور اخلاقی و اداری کارمندان دولت

          این منشور به منظور اشاعه اعتلای فرهنگ اسلامی و ارزشهای انسانی و سازمانی در نظام اداری کشور و نهادینه کردن ابعاد آن در اندیشه و عمل کارمندان دولت تدوین گردیده ‌است . با اطلاع از اینکه کارمندان دولت به عنوان بندگان خدا و خدمتگزاران مردم باید تمامی تلاش و همت خود را برای انجام هر چه بهتر وظایف شرعی و قانونی و مسئولیتهای اداری بر مبنای باورها و ارزشهای اسلامی و افزایش سطح رضایت مندی مردم به کار گیرند ، خود را ملزم به رعایت اصول و مفاد زیر می‌دانم : 

الف ـ  اصول حاکم بر منشور

        1ـ  اصل برابری : همه شهروندان در برابر قانون برابرند و باید با همه آنان در شرایط مشابه رفتار یکسان داشت . کارمندان باید در محدوده وظایف شغلی خود ، امکان دسترسی برابر به  خدمات دولتی را برای شهروندان فراهم کرده و با آنان بدون هیچ‌گونه تبعیض رفتار نمایند .

        اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری :  همه امور دولتی مبنای قانونی دارد و تصمیمات و اقدامات اداری کارمندان باید بر اساس احترام به قوانین و مقررات موجود اتخاذ و انجام گردد .

        اصل شهروند مداری ( مردم‌مداری ) :  هدف غایی از تشکیل سازمانهای دولتی و استخدام کارمندان، ارائه ی خدمت بهتر به مردم و شهروندان است . کارمندان باید در گفتار ، کردار و  نگرشهای خود عنوان          « خدمتگزار مردم » را متجلی سازند . کارمندان متعهد هستند که در تصمیم‌گیریها ، انجام وظایف و رفتارهای خود منافع و ترجیحات مردم و شهروندان و مصالح عمومی را در نظر گیرند و امکان دسترسی راحت ‌تر عام ‌تر به خدمات دولتی را فراهم نمایند .

        اصل احترام و اعتماد : کارمندان در تعاملات و رفتارهای خود با سایر افراد از قبیل مافوق‌ها، زیردستان ، همکاران و مراجعان باید احترام آنان را حفظ نمایند . به انتظارات و احساسات دیگران  اهمیت قائل شده و بر مبنای اعتماد به طرف مقابل عمل کنند .

        5 ـ اصل شفافیت : کارمندان باید تمامی اطلاعات مربوط به امور و فرآیندهای جاری دستگاههای اجرایی ( به غیر از اموری که در زمره اسناد و اطلاعات طبقه ‌بندی شده قرار دارد ) را به طور  شفاف در چارچوب مقررات و ضوابط در اختیار ذینفعان قرار دهند . این اطلاعات ضمن مشخص‌کردن فرآیندهای سازمانی، مبنای پاسخگویی کارمندان به مردم و مراجع ذیصلاح را فراهم می‌آورد .

        6 ـ اصل پاسخگویی : سازمانهای دولتی برای مردم ایجاد می‌شوند و باید در برابر آنان پاسخگو باشند. کارمندان مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را بر عهده گرفته و در مورد آنها به  مردم و مراجع ذی‌صلاح پاسخگو هستند .

        اصل عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی : کارمندان نباید از اختیارات و جایگاه شغلی و سازمانی خود در جهت منافع شخص یا گروه خاصی استفاده نمایند . اختیارات شغلی و  سازمانی باید فقط برای انجام وظایف سازمانی و در جهت مصالح عمومی به‌ کار گرفته شوند .

        8 ـ اصل تعهد و وفاداری به سازمان : کارمندان باید نسبت به دستگاه متبوع خود و اهداف ، مأموریتها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشند و با علاقه ‌مندی و تمام توان از طریق انجام صحیح  وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای سازمان تلاش نمایند .

        اصل به‌کارگیری مهارت و تخصص : کارمندان باید تلاش نمایند تا مهارت ، دانش و تخصص مربوط به وظیفه شغلی و سازمانی خود را فراگرفته و تمام توان فنی ، تخصصی و حرفه‌ای  خویش را برای انجام بهینه فعالیتهای شغلی و سازمانی به‌کار گیرند .

ب ـ  مفاد منشور

        1ـ  انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی

        1ـ1ـ  به رعـایت نظم و انضباط در انجـام فعالیتها و حضور به مـوقع در سـازمان توجه نماییم .

        1ـ2ـ در انجام وظایف و مسئولیتها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت ، صحت و به موقع انجام دهیم

        1ـ3ـ سعی نماییم تا دانش خود را در زمینه فعالیتهای سازمانی به روز نگه‌داشته و آنها را با توانمندی و  ابتکار خود در انجام فعالیتهای اداری و سازمانی به‌ کار گیریم .

        1ـ4ـ  به ایده‌ها و افکار جدید ارزش قائل شده و برای اجرایی کردن آنها به شکل منطقی در دستگاه اجرایی متبوع و نظام اداری تلاش کنیم .

        1ـ 5 ـ برای افزایش بهره‌وری نظام اداری از طریق افزایش بهره‌وری حیطه فعالیت خود تلاش کنیم .

        1ـ6 ـ از امکانات ، تجهیزات و سرمایه‌ های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده مؤثر و مطلوب از آنها بکوشیم .

        1ـ7ـ در انجام فعالیتها و تعاملات ، روابط خویشاوندی ، قومی ، جنسی ، نژادی ، مذهبی و غیره تأثیری در تصمیمات و اقداماتمان نداشته باشد .

        1 ـ 8 ـ روحیه انتقادپذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیتهایمان بدانیم .

        1ـ 9ـ همـیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مد نظر قرارداده و بر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی می‌کند ، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم .

 

         2ـ  رفتار و برخورد با ارباب‌رجوع و همکاران

        2ـ1ـ  مردم و شهروندان به عنوان ذی‌حق برای نظام اداری هستند . تلاش نماییم با ایجاد ارتباط مناسب و ارایه خدمت بهتر ، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد کنیم .

        2ـ2ـ  به مراجعه‌کنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانین ، مقررات و ضوابط خدمت ارایه دهیم .

        2ـ3ـ  در محدوده وظایف شغلی ، اطلاعات و راهنماییهای لازم و مناسب به ارباب رجوع ارایه و در زمینه خدمات ، شفاف‌سازی صورت دهیم .

        2ـ4ـ خواسته‌های قانونی ارباب‌رجوع را در چارچوب  وظایف خود با صحت ، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارایه دهیم .

        2ـ 5 ـ  به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده‌رو باشیم .

        2ـ6 ـ  به نظرات ، پیشنهادها و بازخورد های شهروندان و مراجعه‌کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه کنیم .

        2ـ7ـ  به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کنیم .

        2ـ 8 ـ  سعی کنیم تا فرهنگ تکریم ارباب رجوع ، پاسخگویی و گره‌گشایی از مشکلات مردم و مراجعان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود .

        2ـ9ـ روحیه کار جمعی را در خود تقویت‌کرده و در انجام فعالیتهای گروهی مشارکت ‌جو و مشارکت‌پذیر باشیم .

        2ـ10ـ روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت کرده و سعی نماییم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم .

        2ـ11ـ  دانش ، تجربه و توانمندیهای خود را به سعه صدر در اختیار همکاران قرارداده و در ارتقاء توانمندیهای آنان کوشا باشیم .               

        2ـ12ـ  تا حد ممکن در حل مشکلات شغلی همکاران تلاش نماییم و از تجسس در زندگی خصوصی آنان پرهیز نماییم .

این تصویب نامه در تاریخ 17 / 11 / 1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .

        

 
DNN