X

پرسشهای رایج و پاسخهای صحیح آنها


1 -  آیا هلدینگ کشاورزی در استان زنجان تشکیل شده است ؟ بله


2 -  طرح های دانش بنیان استان زنجان چگونه می توانند از تسهیلات کم بهره بهره مند شوند ؟

 از طریق صندوق نوآوری و شکوفائی


3 -  مرجع قیمت گذاری کالا و خدمات به ویژه کالاهای اساسی کجاست ؟

کمیته قیمت گذاری مستقر در اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان

(  آنالیز صورت گرفته توسط کمیته ی مذکور باید به تصویب ستاد تنظیم بازار استان برسد )


4 -  در حال حاضر دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان کیست و دبیرخانه در کدام بانک مستقر است ؟   بانک سپه

DNN