X

برگزاری کارگاه یک روزه آموزشی اعضای شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان با حضور استاندار محترم زنجان

برگزاری کارگاه یک روزه آموزشی اعضای شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان با حضور استاندار محترم زنجان

کارگاه یکروزه آموزشی اعضای شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان زنجان با حضور دکتر حقیقی استاندار محترم زنجان ، دکتر سلطانی معاون هماهنگی امور عمرانی ، دکتر رجب صلاحی معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، صمیمی مدیرکل شهری و روستایی وزارت کشور، موفق مدیرکل حراست سازمان شهرداری های و دهیاری های کشور و نگهبان مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان شهرداریهای کشور و اعضای شورای اسلامی شهرهای تابعه استان در سالن شهید شهریاری برگزار گردید.

چهارشنبه, 29 خرداد,1398
نویسنده: یادگاری
نسخه چاپی
برگزاری کارگاه یک روزه آموزشی اعضای شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان با حضور استاندار محترم زنجان

کارگاه یکروزه آموزشی اعضای شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان زنجان با حضور دکتر حقیقی استاندار محترم زنجان ، دکتر سلطانی معاون هماهنگی امور عمرانی ، دکتر رجب صلاحی معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، صمیمی مدیرکل شهری و روستایی وزارت کشور، موفق مدیرکل حراست سازمان شهرداری های و دهیاری های کشور و نگهبان مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان شهرداریهای کشور و اعضای شورای اسلامی شهرهای تابعه استان در سالن شهید شهریاری برگزار گردید.

تعداد نمایش ها (89)/نظرات (0)

انتخابگر پوسته

دی ان ان