X

بازدید دکتر کوشش تبار مدیرکل امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به همراه مهندس محمودی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری زنجان از ظرفیت های گردشگری و سرمایه گذاری شهر قیدار

بازدید دکتر کوشش تبار مدیرکل امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به همراه مهندس محمودی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری زنجان از ظرفیت های گردشگری و سرمایه گذاری شهر قیدار

دکتر کوشش تبار مدیرکل امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به همراه مهندس محمودی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری زنجان امروز از ظرفیت های گردشگری و سرمایه گذاری شهرستان خدابنده و شهر قیدار بازدید نموده و با شهردار و اعضای شورای اسلامی این شهر در جهت تبیین ظرفیت های سرمایه گذاری به بحث و تبادل نظر پرداختند و در ادامه این بازدید با فرماندار شهرستان خدابنده در محل حرم حضرت قیدار نبی (ع) دیدار نمودند.

پنجشنبه, 26 دی,1398
نویسنده: یادگاری
نسخه چاپی
بازدید دکتر کوشش تبار مدیرکل امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به همراه مهندس محمودی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری زنجان از ظرفیت های گردشگری و سرمایه گذاری شهر قیدار

دکتر کوشش تبار مدیرکل امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به همراه مهندس محمودی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری زنجان امروز از ظرفیت های گردشگری و سرمایه گذاری شهرستان خدابنده و شهر قیدار بازدید نموده و با شهردار و اعضای شورای اسلامی این شهر در جهت تبیین ظرفیت های سرمایه گذاری به بحث و تبادل نظر پرداختند و در ادامه این بازدید با فرماندار شهرستان خدابنده در محل حرم حضرت قیدار نبی (ع) دیدار نمودند.

تعداد نمایش ها (30)/نظرات (0)

دی ان ان