چارت سازمانی شورای ترافیک استان

ردیف

عنوان

سمت

ملاحظات

1

استاندار یا معاون هماهنگی امور عمرانی

رئیس

دارای حق رای

2

فرماندار

عضو

-

3

مدیر کل دفتر فنی

عضو

-

4

مدیر کل امورشهری و شورا ها

عضو

-

5

رئیس گروه حمل ونقل وترافیک

دبیر

-

6

مدیر کل راه و شهرسازی

عضو

دارای حق رای

7

مدیر کل حفاظت ومحیط زیست

عضو

دارای حق رای

8

شهردار

عضو

دارای حق رای

9

رئیس شورای شهر

عضو

دارای حق رای

10

رئیس نمایندگی شرکت ارتباطات وزیر ساخت استان

عضو

دارای حق رای

11

فرمانده نیروی انتظامی

عضو

دارای حق رای

12

مدیر کل آموزش و پرورش

عضو

بدون حق رای

13

رئیس سازمان حمل ونقل وپایانه ها

عضو

بدون حق رای

14

رئیس صدا وسیمای مرکز

عضو

بدون حق رای

15

رئیس اتوبوسرانی

عضو

بدون حق رای

16

رئیس تاکسیرانی

عضو

بدون حق رای

17

مشاورین و کارشناسان مرتبط

عضو

بدون حق رای

 
DNN