دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان

 

                                                                                                   شماره تماس دفتر :                      2127  3347  024

                                                                                                                                                        2128  3347  024

                                                                                                  دورنگار :                                        2126   3347  024

                                                                                                  پست الکترونیک :        zanjan1386@yahoo.com

 

  آدرس :زنجان - بلوار دارالقران - ساختمان شماره 2 استانداري - طبقه پنجم

 

 

 

دی ان ان