دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان

                                                                                                                   شماره تماس دفتر :            2050  3344  024    

                                                                                                                 دورنگار :                             5060   3346  024

                                                                                                                 آدرس :زنجان - میدان قائم - بلوار شهید چمران


 

DNN