X
معرفي و تاريخچه فرمانداري

 فرمانداری خرمدره از سال 1376 که خرمدره از بخش به شهرستان ارتقاء پیدا کرد و از شهرستان

 ابهر جدا شد در منطقه مستقر و شروع به فعالیت نمود . این شهرستان یک بخشداری مرکزی

 دارد که شامل یک شهر و یک بخش و دو دهستان می باشد

 فرمانداری خرمدره طی 3 سال متوالی به عنوان فرمانداری برتر استان در خصوص پیگیری

 و پیشرفت پروژه های عمرانی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی معرفی می شود.

این فرمانداری در سال 1384 به عنوان یکی از دستگاه های نمونه استان در جشنواره

 شهید رجائی معرفی شد که یکی از دلایل آن اجرای مناسب طرح تکریم ارباب رجوع می باشد.

دی ان ان