X

اخبار

بازدید فرماندار شهرستان ایجرود از روند احداث منازل آسیب دیده در بارشهای ابتدای سال روستای شیوه و دستور تسریع در روند احداث این واحدها(28-7-98)

.

یکشنبه, 28 مهر,1398
نسخه چاپی
کلمات کلیدی:
بازدید فرماندار شهرستان ایجرود از روند احداث منازل آسیب دیده در بارشهای ابتدای سال روستای شیوه و دستور تسریع در روند احداث این واحدها(28-7-98)

تعداد نمایش ها (15)/نظرات (0)

دی ان ان