X

اخبار

123

انتخابگر پوسته

اخبار برگزیده

جلسه ویدیو کنفرانس به ریاست حقیقی استاندار با حضور دکتر هملمن نماینده سازمان جهانی بهداشت در خصوص اجرای طرح پایلوت نمونه گیری سرپایی کرونا ویروس از افراد در استان زنجان 99/02/08

جلسه ویدیو کنفرانس به ریاست حقیقی استاندار با حضور دکتر هملمن نماینده سازمان جهانی بهداشت در خصوص اجرای طرح پایلوت نمونه گیری سرپایی کرونا ویروس از افراد در استان زنجان 99/02/08
دوشنبه, 08 اردیبهشت,1399

لزوم شفاف سازی برای مقابله با فساد

لزوم شفاف سازی برای مقابله با فساد
دوشنبه, 08 اردیبهشت,1399

مرحله دوم غربالگری در استان زنجان در حال اتمام است

مرحله دوم غربالگری در استان زنجان در حال اتمام است
یکشنبه, 07 اردیبهشت,1399

بخش خصوصی در سال گذشته یاری‌گر دولت بود

بخش خصوصی در سال گذشته یاری‌گر دولت بود
شنبه, 06 اردیبهشت,1399

عملکرد بهزیستی زنجان در اقدامات پیشگیرانه کرونا ارزشمند است

عملکرد بهزیستی زنجان در اقدامات پیشگیرانه کرونا ارزشمند است
چهارشنبه, 03 اردیبهشت,1399

کفایت عملی مدیران در ارزیابی عملکرد مورد توجه باشد

کفایت عملی مدیران در ارزیابی عملکرد مورد توجه باشد
چهارشنبه, 03 اردیبهشت,1399

مدل تحلیلی آخرین وضعیت منابع آبی زنجان طراحی شود

مدل تحلیلی آخرین وضعیت منابع آبی زنجان طراحی شود
دوشنبه, 01 اردیبهشت,1399

نمونه گیری از بیمارن سرپایی مشکوک به کورونا در زنجان مطلوب بود

نمونه گیری از بیمارن سرپایی مشکوک به کورونا در زنجان مطلوب بود
دوشنبه, 01 اردیبهشت,1399

همه اقدامات توسعه‌ای حاصل تلاش فرزندان نظام است

همه اقدامات توسعه‌ای حاصل تلاش فرزندان نظام است
یکشنبه, 31 فروردین,1399

جهش تولید برای اقدام ملی

جهش تولید برای اقدام ملی
شنبه, 30 فروردین,1399

123468910انتها

انتخابگر پوسته

دی ان ان