X

اخبار

بازدید از پروژه انتقال آب کشاورزی به اراضی پایاب سد کینه ورس

بازدید از پروژه انتقال آب کشاورزی به اراضی پایاب سد کینه ورس

بازدید ازپروژه انتقال آب کشاورزی به اراضی پایاب سد کینه ورس انجام شد.

پنجشنبه, 16 اردیبهشت,1400
نویسنده: مینا باقری
نسخه چاپی
بازدید از پروژه انتقال آب کشاورزی به اراضی پایاب سد کینه ورس

اعضای کمیته نظارت بر پروژه های جهش تولید استان، از پروژه انتقال آب کشاورزی به اراضی پایاب سد کینه ورس بازدید نمودند.

تعداد نمایش ها (25)/نظرات (0)

انتخابگر پوسته

اخبار برگزیده

انتخابگر پوسته

دی ان ان