X
جزئیات
دستگاه متولی خدمت:
استانداری زنجان
عنوان خدمت:
گزينش و رسيدگي به شكايات مربوطه
ماهیت:
حاکمیتی
فازخدمت:
تعاملی
نوع ارائه خدمت:
G2C
لینک دسترسی به خدمت:
نامشخص
سطح خدمت:
استانی
هزینه خدمت:
0ریال
مدارک و فایل های پیوست:
مستنداتی موجود نمی باشد.
  • رسیدگی به اعتراض داوطلبین تایید نشده
  • داوطلبینی که رد صلاحیت شده اند
  • تکمیل فرم تجدید نظر اول و دوم
  • 60روز
  • خیر
  • رسیدگی به شکایات
دی ان ان