X
جزئیات
دستگاه متولی خدمت:
استانداری زنجان
عنوان خدمت:
نظارت بر عملکرد فعالیت سازمان های مردم نهاد و مجامع عمومی آن ها
ماهیت:
حاکمیتی
فازخدمت:
تراکنشی
نوع ارائه خدمت:
G2C,G2B
لینک دسترسی به خدمت:
سطح خدمت:
استانی
هزینه خدمت:
0ریال
مدارک و فایل های پیوست:
مستنداتی موجود نمی باشد.
  • دربخش سازمان های مردم نهاد برای صدور مجوز و بانک اطلاعاتی از سیستم مکانیزه استفاده می شود
  • متقاضیان تاسیس سازمان های مردم نهاد استان
  • مدارک لازم برای احراز هویت جهت ثبت در سامانه
  • متغیر
  • خیر
  • صدور پروانه تاسيس
دی ان ان