X
سوالات متداول

1- شرایط دریافت مجوز دفاتر پیشخوان چیست؟

    پاسخ: 1- داشتن حداقل مدرک لیسانس  2- عدم اشتغال شخص در ادارات دولتی 3- داشتن ملک شخصی درخواست کننده

2- شرایط خرید و فروش مجوز دفتر پیشخوان چیست؟

    پاسخ:  استانداری هیچ گونه دخالتی در خرید و فروش مجوز دفتر پیشخوان ندارد! در صورتیکه 5 سال از زمان اخذ مجوز دفتر پیشخوان گذشته باشد، مسئول دفتر می تواند اقدام به فروش مجوز دفتر پیشخوان نماید. متقاضی خرید پس از توافق با مسئول دفتر و اتمام روند تحویل دفتر، به استانداری معرفی میگردد.

3- قیمت خرید و فروش مجوز دفتر پیشخوان چگونه محاسبه می گردد؟

   پاسخ:  قیمت مجوز دفتر پیشخوان طبق توافق طرفین (مسئول دفتر و خریدار) تعیین میگردد و استانداری هیچ گونه دخالتی در این موضوع ندارد!

4- فراخوان ثبت نام دفاتر پیشخوان چه زمانی اعلام میگردد؟

   پاسخ:  آخرین فراخوان ثبت نام دفاتر پیشخوان در اسفند 93 اعلام شده و زمان فراخوان آتی حداقل 5 سال بعد خواهد بود. لازم به ذکر است  در صورت اعلام فرخوان دفاتر پیشخوان، اطلاعیه بر روی سایت استانداری قرار داده می شود.

5- محل آگهی ثبت نام دفاتر پیشخوان کجاست؟

  پاسخ:  وب سایت استانداری - روزنامه های محلی - شبکه تلویزیونی اشراق 

6-شرایط واگذاری مجوز دفاتر موجود چگونه امکان پذیر می باشد ؟

 پاسخ : در صورت گذشت پنج سال از تاریخ صدور مجوز و در صورت دارا بودن شرایط امکان انتقال دفتر پیشخوان با توافق طرفین امکان پذیر می باشد 

دی ان ان