X
دفاتر پيشخوان

تعريف كلي

واگذاری مجوز دفاتر پیشخوان دولت به موجب فراخوان اعلامی از سوی کارگروه استانی و با توجه به ظرفیت مورد نیاز توسعه دفاتر در سطح استان می باشد.
در حال حاضر و پس از برگزاری 5 نوبت فراخوان که نخستین آن در سال 1381 اعلام شد، بیش از 650 دفتر شهری و 300 دفتر روستایی در سطح استان تهران دایر و مشغول به فعالیت می باشند که از گسترش مناسبی برخوردار بوده و در برخی نقاط نیز به دلیل تراکم تقاضا، تعداد دفاتر دایر شده بیش از حد مورد نیاز و در حد اشباع می باشد.
در حال حاضر، به جز شهرهای تهران، کرج، رباط کریم، شهریار، اسلامشهر و ورامین در سایر نقاط استان بر اساس میزان تراکم دفاتر تقاضای ایجاد دفاتر پذیرفته می شود و ایجاد دفتر در شهرهای فوق الذکر نیز براساس دفاتر تعطیل یا جمع اوری شده و همچنین نیاز منطقه ای که در سنجشهای دوره ای تعیین می شود صورت می پذیرد.
متقاضیان باید از حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری برخوردار بوده و مکانی در شعاع صنفی حداقل یک کیلومتری سایر دفاتر در مناطق دارای ظرفیت استان ترجیحا به صورت ملکی و یا استیجاری معرفی نمایند.
تقاضا به همراه تصویر کارت ملی و مدرک تحصیلی باید از طریق پست سفارشی به نشانی: تهران خیابان میرعماد کوجه چهاردهم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استانداری تهران - دبیرخانه کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارسال گردد.
برای ارائه و پیگیری تقاضا نیازی به مراجعه حضوری نبوده و پاسخ از طریق پستی به نشانی متقاضی ارسال خواهد شد.

 

خدمات دفاتر پیشخوان دولت

1. صدور،تمدید و تعویض دفترچه های بیمه خدمات درمانی (ک.دولت ، روستائیان ، ایرانیان ، سایر اقشار و خویش فرما)

 

2. ارسال SMS انبوه تبلیغاتی

3. ثبت نام چاه های کشاورزی فعال فاقد پروانه بهره برداری

4. ثبت نام وام مشاغل خانگی

5. ثبت نام خودروهای حمل کننده فرآورده های خام دامی

6. ثبت نام کارمندان دولت (رسمی ، پیمانی و قراردادی) در پورتال نظام اداری کشور

7. کپـی ، فاکس ، پرینت و اسکن

 

مدارك لازم براي پلمپ دفاتر

براي گرفت دفاتر امسال از طريق پست (دفاتر پستي اعلام شده )بايد عمل كنيد ومدارك موردنياز عبارتند از:1-كپي شناسنامه مدير عامل ومهر شركت2-اگر نماينده شركت است نامه مهر وامضاء شده شركت3-آخرين تغييرات ثبتي شركت در روزنامه رسمي 4-پر كردن اظهار نامه پلمپ(از دفاتر پستي مي گيريد)5-در خواست دفاتر(در پست انجام مي گيرد)6-آدرس دقيق پستي وكد پستي شرکت

دی ان ان