X
اعضا کارگروه دفاتر پیشخوان دولت استان

اعضا کارگروه :

رئیس کارگروه - معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 

عضو کارگروه - مدیر کل اداره ارتباطات و اطلاعات

عضو کارگروه - رئیس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان

دبیرکارگروه - مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات ،ارتباطات و امنیت استانداری

مدعوین : شرکت مخابرات ، پست ، پست بانک و سایرین بر حسب ضرورت

 

دی ان ان